این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند

این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند,سایت برترین های جهان مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ نهاد یا گروهی وابسته نمی باشد.