خواص به از نظر قرآن و احادیث

خواص به از نظر قرآن و احادیث,به از نظر طب قديم ايران شيرين كيم گرم و تر و ترش و سرد و خشک است. روغن به سرد ، تر و قابض و به دانه سرد تر است . 1) به تقويت كنده قلب است . 2) ادرار آور است.

خواص به از نظر قرآن و احادیث

میوه به
خواص و فواید سرشار میوه به

طبق تحقیق برترین های جهان از نظر طب قديم ايران "بِهْ" شيرين كيم گرم و تر و ترش و سرد و خشك است.

روغن به سرد ، تر و قابض و به دانه سرد تر است .


1) به تقويت كنده قلب است .

2) ادرار آور است.

3) نرم كننده سينه است .

4) مقوي معده و دستگاه هاضمه است .

5) قابض است .

6) خونريزي را بند مي آرود .

7) به ترش مسهل است .

8) به ترش براي تنگي نفس مفيد است .

9) به ترش استفراغ را بند مي آورد .

10)اسهال هاي ساده و اسهال خوني را درمان مي كند .

11)به بهترين و مفيد ترين ميوه براي مسلولين است .

12)خونريزي از رحم را متوقف مي كند .

13)اثر مفيد روي بواسير درد .

14)براي هضم غذا مفيد است .


خواص به دانه

1- لعاب به دانه را روي زخم ها و سوختگي ها بگذاريد تا باعث شفاي سريع آنها شود .

2-ضد تب است .

3-اسهال خوني و ساده را درمان مي كند .

4- براي درمان جراحات گلو موثر است .

5-سرفه را برطرف مي كند .

6- براي درمان تورم هاي داخلي بدن مفيد است .

7-براي التيام ترك پوست دست وبدن ، نوك پستان ، لب و بواسير لعاب به دانه را روي موضع بماليد .

8-براي درمان خشكي زبان و دهان مفيد است .

9-آفتاب زدگي را با ماليدن لعاب به دانه بر روي پوست درمان كنيد .

10-جويدن به دانه براي تقويت نيروي جنسي مفيد است .


خواص دم كرده گل و شكوفه به

1-سردرد را برطرف مي كند.

2- مقوي معده است .

3-سينه را صاف و تقويت مي كند.

4-سرفه كودكان را برطرف مي سازد .

5-براي درمان بي خوابي دم كرده گل را با آّب بهار نارنج مخلوط كرده و قبل از رفتن به رختخواب بنوشيد .


خواص روغن به

1)براي برطرف كردن زنگ زدن در گوش مفيد است

2)سرگيجه را برطف مي كند

3)براي مداواي زخم هاي دهان مفيد است .

4)خونريزي ريوي را درمان مي كند .

5)اسهال مزمن را برطرف مي كند.

6)دوست كبد است و روم كبد را رفع مي كند .

7)زخم روده ها را درمان مي كند .


خواص برگ وشاخه هاي به

1)جوشانده برگ درخت به ورم چشم را مداوا مي كند .

2)زخم ها را با جوشانده برگ به بشوئيد .

3)قابض است .

4)ضماد برگ درخت به براي ورم چشم مفيد است .
خواص و فواید سرشار میوه به

خواص به از نظر قرآن و احادیث

عقل را زیاد ، قلب ضعیف را نیرومند و معده را تمیز میکند.
بر نیروی دل می افزاید و ترسو را شجاع و فرزند را نیکو میکند.
کسی که آن را بخورد خداوند تا چهل روز حکمت را به زبان او جاری میکند.
نگرانی را میبرد بخیل را بخشنده میکند و کسی که سه روز ناشتا آن را بخورد ذهنش صاف میشود و بر حلم و علم او می افزاید و از کید شیطان و لشکریان او حفظ مینماید.

مطالب مرتبط با خواص به از نظر قرآن و احادیث