خواص دارویی و درمانی خرفه

خواص دارویی و درمانی خرفه,خواص خرفه , خواص خرفه از نظر احادیث , معتقدند كه برگ و ساقه آن مسكن صفرا است و آن را قمع می كند , تخم آن ضد كرم كدو است , از عصاره آن برای التهابهای گرم چشم با

خواص دارویی و درمانی خرفه

 خرفه , خواص دارویی خرفه

خرفه
 
خواص


بر طبق تحقیق برترین های جهان خرفه دارای خواص زیر می باشد:
قطع کننده خونریزی و چرک میباشد، گیاهی است یک ساله. دو نوع است: وحشی و پرورشی.
وحشی آن خزنده، با ساقه های خوابیده کمی قرمز و با برگهای دایره ای گوشتی که دور گلهای کوچک زرد رنگ آن ظاهر می شوند. معمولا ً‌در مناطق معتدله دنیا همه جا و در نواحی سایه دار مرطوب در مزارع و بوستانها و حاشیه دریاچه ها می روید.
نوع پرورشی آن با برگهای ضخیم گوشتی سرخ رنگ که بلندی آن 40 ـ 10 سانتی متر است، برگهای آن گوشتی کلفت با کرکهای کوتاه، تخم آن سیاه کوچک.

خرفه از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی خیلی سرد و تر و

1- دارای نیروی قابضه است

2- مدر است

3- معتقدند که برگ و ساقه آن مسککن صفرا است و آن را قمع می کند

4- حرارت خون و کبد و معده را تسکین می دهد

5- برای تسکین عطش مفید است

6- برای کنترل ترشح ادرار در مورد بیماری دیابت و رفع سردرد های گرم مفید است

7- خونریزی از هر عضوی را قطع می کند

8- همچنین در مواردی که چرک از سینه آید قطع می کند

9- برای خرد کردن سنگ مثانه و ازدیاد ترشح بول مفید است

10-  برای سرفه و سوزش مجرای ادرار و مثانه و روده ها و بواسیر و همچنین تسکین حرارت رحم و سوزش و درد آن مفید است.

11- تخم آن ضد کرم کدو است

12- عصاره ساقه و برگ آن برای بیماریهای کبد و بیماریهای کمی ویتامین c بسیار مفید است، البته کمتر از شاهی.

13- اگر آن را پخته و با کمی پیاز و روغن سرخ کرده و بخورند برای قطع اسهال صفراوی و تقویت روده ها و تبهای گرم بسیار نافع است به خصوص در فصل های گرم سال و برای اشخاص گرم مزاج.

14- اگر برگ و ساقه آن را مانند سالاد و با سرکه بخورند برای درد کلیه بسیار نافع است.

15- جویدن برگ آن به مقدار کم، کندی دندان را رفع می کند(که از خوردنمیوه ترش و یا علت دیگری ایجاد شده باشد)و زیاد جویدن آن کندی دندان ایجاد می کند.
 
16- از عصاره آن برای التهابهای گرم چشم با مالیدن در محل ملتهب استفاده می شود.

17- ضماد برگ و ساقه آن به تنهایی برای تسکین حرارت اعضا و سوختگی آتش مفید است.

18- ضماد ریشه آن برای زگیل قوی تر از ضماد گیاه است.

19- خاصیت تخم خرفه مانند آب خرفه است و گرد برگ و ساقه خشک آن برای زخمهای دهان اطفال و زخمهای نظایر آن نافع است و گرد آن برای طحال و معده اشخاص سرد مزاج مضر است.


خواص خرفه از نظر احادیث :

بر روی زمین سبزی خوردنی شریفتر از آن نیست و سبزی خوردنی حضرت فاطمه (ع) است و عقل را زیاد میکند

مطالب مرتبط با خواص دارویی و درمانی خرفه