سخنان ارزشمند فریدریش نیچه

سخنان ارزشمند فریدریش نیچه,1. در انتقام و عشق، زن وحشی تر از مرد است. 2. باید بدانیم كه بزرگترین آزمون استقلال، همان حفظ خویشتن است.3. پاداش عشق به حقیقت هم در آسمان است و هم در زمین.

سخنان ارزشمند فریدریش نیچه

سخنان فریدریش نیچه
فیلسوف، شاعر، آهنگساز و فیلولوژیست کلاسیک بزرگ آلمانی  فریدریش نیچه

1. در انتقام و عشق، زن وحشی تر از مرد است.

***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***

2. باید بدانیم كه بزرگترین آزمون استقلال، همان حفظ خویشتن است.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


3. پاداش عشق به حقیقت هم در آسمان است و هم در زمین.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


4. زمانی انسان می خواهد همگام با نظم جاودانه باشد كه خودش خوب است.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


5. زن هنوز قابل دوستی نیست؛ او تنها عشق را می شناسد.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


6. آن كه پرنده نیست نباید بر پرتگاهها آشیان سازد.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


7. آنكه می خواهد روزی پریدن را بیاموزد، نخست باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالارفتن را یاد بگیرد. پرواز را با پرواز آغاز نمی كنند.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


8. برخی از طاووس ها دم خویش را از دید دیگران پنهان می دارند و این كار را غرور می نامند.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


9. تحمل انسان دارای نبوغ ناممكن است، مگر آنكه در وجودش دست كم دو ویژگی وجود داشته باشد : سپاسگزاری و پاكی.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


10. همواره پرتو اعمال نیك، شما را می پیماید؛ حتی اگر مدت زیادی از انجام آن عمل گذشته باشد. هر چقدر هم كه اعمال شما فراموش و دفع شود، اشعه آن همیشه فروزان خواهد ماند.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


11. بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


12. آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


13. نادرستی یک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنیم ، احکام نادرست برای زندگی بشری ضروری است و رد کردن آنها را به معنای رد کردن زندگی است.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


14. فرد خلوت نشین می گوید که واقعیت در کتاب های نیست و فیلسوف آن را پنهان می کند. فرد والا از فهمیده شدن توسط دیگران در هراس است نه از بد فهمیده شدن چون می داند که کسانی که او را بفهمند به سرنوشت او یعنی رنج کشیدن در دنیا دچار خواهند شد..
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


15. آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلف دارند بلکه ایمان اوست.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


16. چهار فضیلتی انسان والا عبارت است از : دلیری ،درون بینی ، همدلی و تنهایی که گرایش به آنها سبب پاکی می شود.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


17. با رنج عمیق درونی آدمی از دیگران جدا می شود و والا می شود. انسان های آزاده دل شکسته و پر غرور خود را پنهان می کنند.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


18. لذت بیرحمی در دیدن رنج دیگران است اما فردی که بیرحم است این بیرحمی گریبانگیر خودش هم می شود و به ایشان نیز آزار خواهد رسید.

***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


19. کسانی که در خود احساس حقارت می کنند به دیگران رحم می کنند اما به دلیل غرورشان دم نمی زنند! یعنی درد می کشند و می خواهند با دیگران هم دردی کنند.کسانی که با دیگران همدردی می کنند به دلیل دردمند بودن خودشان است.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


20. آنچه برای یک نفر سزاوار است نمی توان گفت برای فرد دیگر هم سزاوار است. به عنوان مثال انکار نفس و افتادگی سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حکم یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی ست.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


21. کسانی که مردم از آنها به صاحبان اخلاق یاد می کنند اگر ما اشتباهشان را ببینیم از ما به بدی یاد خواهند کرد حتی اگر دوست ما باشند.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


22. کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


23. انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


24. حقیقت مانند دریا است که چون نمک آب دریا زیاد است تشنگی را رفع نمی کند. اگر حقیقت آدمی تحریف شود مثل آب شور دریا خواهد بود که تشنگی اش را رفع نخواهد کرد.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


25. نسبت به فرد پایین تر از خود نفرت نداریم بلکه نسبت به فرد برابر با خود یا بهتر از خود.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


26. آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرارمی کند.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


27. کسی که آرمان نداشته باشد کمتر لاابالی ست تا کسی که راه رسیدن به آرمانش را نمی داند.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


28. کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


29. خیر نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای همگانی ارزشی ندارند.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


30. هنری جدی است خندیدن؛ باید كه فردا نكوتر به انجامش رسانم.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


31. غم خودش ما را پیدا می کند، باید دنبال شادیها گشت.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


32. بس نیك و عالی است كه مخالفان خاص خویش را داشته باشیم.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


33. حافظه ام می گوید : "من چنین كرده ام". غرورم سرسختانه می گوید : "امكان ندارد چنین كاری كرده باشم". سرانجام حافظه كوتاه می آید.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


34. بهتر است انسان چیزی نداند، تا اینكه بسیاری چیزها را نیمه تمام بداند. بهتر است كه با عقاید خودمان یك ابله كم عقل باشیم، تا آنكه با عقاید دیگران یك مرد دانشمند به حساب آییم.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


35. زیبایی جز اینكه نعمت خداست، دام شیطان نیز هست.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


36. اراده یك احساس نیست، بلكه شامل احساس های گوناگون است و نمی توان آن را از اندیشه جدا كرد. در عین حال، اراده یك شور است و كسی كه اراده می كند، به اشتباه اراده را با عمل یكسان می شمرد.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


37. كسی كه «دلیلی» برای زیستن دارد، با هر «وضعیتی» می سازد.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


38. آموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بینش را در تفكرات تنهایی می آموزند.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


39. آنچه والا بودن یك فرد را ثابت می كند، كرده های او نیست چون بیخ و بن آنها روشن نیست و معانی گوناگونی دارند؛ والایی در ایمان به هدف و آرمان است.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


40. آنچه در انسان بزرگ است، این است كه او پل است نه غایت.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


41. بشر در این دنیا بیشتر از همه موجودات، گرفتاری و عذاب كشیده است. بهترین دلیلش هم این است كه در بین تمام آنها تنها او می تواند بخندد.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


42. آن كه بر فراز بلندترین كوه رفته باشد، خنده می زند بر همه نمایش های غمناك و واقعیت های غمناك.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


43. اینها ضعفا هستند كه اراده به سوی قدرت خودشان را به این صورت مخفی می كنند كه جهان دیگری بسازند؛ در حقیقت جهان افلاطونی همین است.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


44. امكان ندارد شما به راه خطا نرفته باشید، اما چرا باز هم آن را حقیقت می پندارید؟
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


45. اخلاق، در حقیقت همان آموزه روابط حاكمی است كه پدیده "زندگی" با آن پدید می آید.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


46. آموختن ما را دگرگون می كند و همان كاری را انجام می دهد كه تغذیه می كند؛ یعنی تنها ما را حفظ نمی كند.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


47. هیچ كس به اندازه فردی خشمگین دروغ نمی گوید.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


48. جوان جبهه می گیرد، جبهه بر ضد "جوانی" ... و ده سال بعد می فهمد كه این كار نیز از روی جوانی بوده است.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


49. باید خویشتن را بیازماییم تا دریابیم مهیای استقلال و فرماندهی هستیم یا خیر و این كار را باید به هنگام انجام دهیم.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***


50. احساس خشم و احترام كه از ویژگیهای جوانی است، به نظر می رسد تا زمانی كه انسانها و اشیاء را به درستی جعل كند و راه گریزی برای خویش بیابد، فرد را راحت نمی گذارد، زیرا جوانی در حقیقت همان جعل و فریب است.
***سخنان ارزشمند فریدریش نیچه***

مطالب مرتبط با سخنان ارزشمند فریدریش نیچه