سخنان جذاب و انرژی زا آنتونی رابینز

سخنان جذاب و انرژی زا آنتونی رابینز,نویسنده و سخنران آمریکایی آنتونی رابینز 1. به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید.. با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت

سخنان جذاب و انرژی زا آنتونی رابینز

آنتونی رابینز
نویسنده و سخنران آمریکایی آنتونی رابینز

1. به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


2. با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می شوید، مهارت های مکالمه ای مثل دیگر مهارت ها خیلی مهم می شوند.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


3. همه ی آنچه را که می شنوید باور نکنید، همه ی آنچه را که دارید خرج نکنید و یا همان قدر که می خواهید نخوابید.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


4. وقتی می گویید: دوستت دارم. منظورتان همین باشد.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


5. وقتی می گویید : متاسفم. به چشمان شخص مقابل نگاه کنید.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


6. قبل از اینکه ازدواج کنید حداقل شش ماه نامزد باشید.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


7. به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


8. هیچ وقت به رؤیاهای کسی نخندید. مردمی که رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


9. عمیقاً و با احساس عشق بورزید. ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می کنید.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


10. در اختلافات منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


11. مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنید.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


12. آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


13. وقتی کسی از شما سوالی می پرسد که نمی خواهید پاسخ دهید، لبخندی بزنید و بگویید : چرا می خواهی این را بدانی؟
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


14. به خاطر داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیت های بزرگ مستلزم ریسک های بزرگ هستند.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


15. وقتی کسی عطسه می کند به او بگویید : عافیت باشد.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


16. وقتی چیزی را از دست می دهید، درس گرفتن از آن را از دست ندهید.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


17. این سه نکته را به یاد داشته باشید: احترام به خود، احترام به دیگران و مسئولیت همه کارهایتان را پذیرفتن.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


18. اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه بزند.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


19. وقتی متوجه می شوید که که اشتباهی مرتکب شده اید، فوراً برای اصلاح آن اقدام کنید.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


20. وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنید، کسی که تلفن کرده آن را در صدای شما می شنود.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***


21. زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید.
***سخنان جذاب و انرژی زا  آنتونی رابینز***

مطالب مرتبط با سخنان جذاب و انرژی زا آنتونی رابینز