پاسخ معمای قطار

پاسخ معمای قطار, بدون توجه به سرعت جابه‌جایی، وقتی دو قطار به هم می‌رسند، هر دو فاصله یکسانی تا ایستگاه «الف» دارند.

مطالب مرتبط با پاسخ معمای قطار