اس ام اس خنده دار , عاشقانه و جدید - برترین ها - 3

اس ام اس خنده دار , عاشقانه و جدید - برترین ها - 3, بی اس ام اس,اس ام اس عاشقانه,اس ام اس جدید,اس ام اس زیبا,اس ام اس خنده دار,اس ام اس تیکه دار,اس ام اس سنگین,اس ام اس تولد,اس ام اس دلتنگی,اس ام اس تنهایی.

جملات قصار و پندآموز ویلیام شکسپیر

سخنانپند آموز  ویلیام شکسپیر  

1. آن كس كه جرات انجام كارهای شایسته را دارد، انسان است.

***ویلیام شکسپیر***

2. من همیشه تمایل دارم كه از اشخاص نجیب پیروی كرده و از آنان چیز بیاموزم.

 ***ویلیام شکسپیر***

3. از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.

  ***ویلیام شکسپیر***

4. مردم بینوا و تیره بخت، درمانی جز امید ندارند.

  ***ویلیام شکسپیر***

5. صورت شما كتابی است كه مردم می توانند از آن چیزهای عجیب بخوانند.

  ***ویلیام شکسپیر***

6. آدم تبهكار می رود، ولی زیانهایش بعد از او می ماند.

  ***ویلیام شکسپیر***

7. دیوانه خودش را عاقل می پندارد و عاقل هم می داند كه دیوانه ای بیش نیست.

  ***ویلیام شکسپیر***

8. حقیقت را همانطور که هست، بپذیر.

  ***ویلیام شکسپیر***

9. هنگامی كه فقر از در وارد شود، عشق از پنجره می گریزد.

  ***ویلیام شکسپیر***

10. آنچه را داریم و از آن لذت می بریم، چنان كه باید ارج نمی نهیم و قدر آن را نمی شناسیم و چون از دست برود به ارزش آن پی می بریم. در این هنگام است كه به این حقیقت دست می یابیم كه تا مالك چیزی هستیم از مالكیت خود بی خبریم.

  ***ویلیام شکسپیر***

11. بودن یا نبودن؛ مساله اینست.

  ***ویلیام شکسپیر***

12. دنیا مانند یك تماشاخانه است؛ هر كس نقش خود را بازی می كند و سپس مخفی می شود.

  ***ویلیام شکسپیر***

13. دنیا یكسره صحنه بازی است و همه بازیگران آن به نوبت می آیند و می روند و نقش خود را به دیگری می سپارند.

  ***ویلیام شکسپیر***

14. گریه ما در هنگام تولد از آن است كه به صحنه بزرگ جنون و حماقت وارد شده ایم.

  ***ویلیام شکسپیر***

15. زنبور هر قدر زیاد باشد، گل از آن بیشتر است و دلهای ماتم زده هر اندازه باشند، قلبهای شاد زیادترند.

  ***ویلیام شکسپیر***

16. تشویق ها، رویاها، آه ها، آرزوها و اشكها از همراهان جدایی ناپذیر عشق اند.

  ***ویلیام شکسپیر***

17. عشق در حقیقت عذاب است، ولی محروم بودن از عشق، مرگ است.

  ***ویلیام شکسپیر***

18. دشمنان بسیار دارید كه نمی دانند چرا دشمن شما هستند؛ همچون سگهای ولگرد هنگامی كه رفیقشان بانگ بردارد، آنان نیز بانگ بر می دارند.

  ***ویلیام شکسپیر***

19. كینه پنهان نمی ماند.

  ***ویلیام شکسپیر***

20. بالاتر از همه چیز این است كه با خودمان صادق باشیم.

  ***ویلیام شکسپیر***

21. چیزی كه در زن مرا تسخیر می كند مهربانی اوست، نه روی زیبایش؛ من زنی را بیشتر دوست دارم كه مهربانتر باشد.

  ***ویلیام شکسپیر***

22. یك زن چیزی جز شوهر نمی خواهد، ولی وقتی به او رسید همه چیز می خواهد.

  ***ویلیام شکسپیر***

23. چاپلوسی خوراك ابلهان است.

  ***ویلیام شکسپیر***

24. هرگز از شنیدن آنچه كه شرافتمندانه انجام داده ای، شرم نداشته باش.

  ***ویلیام شکسپیر***

25. باید ترسید؛ آنگاه كه مستبدان مهربان می شوند.

  ***ویلیام شکسپیر***

26. آنان كه پیروز می شوند، همان كسانی هستند كه از مشورت دوستان بهره می برند.

  ***ویلیام شکسپیر***

27. به همه عشق بورز، به تعداد كمی اعتماد كن و به هیچ كس بدی نكن.

  ***ویلیام شکسپیر***

28. عده ای بزرگ زاده می شوند، عده ای بزرگی را به دست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنكه بخواهند با خود دارند.

  ***ویلیام شکسپیر***

29. برای آنچه كه انجام داده ای، غم خوردن بی فایده است.

  ***ویلیام شکسپیر***

30. اگر شرافتم را از دست بدهم، وجودم را از دست داده ام.

  ***ویلیام شکسپیر***

31. شرافتم را از من بگیر و بنگر كه چگونه زندگی من تباه می شود.

  ***ویلیام شکسپیر***

32. عادل باش و هراسی به دل راه نده.

  ***ویلیام شکسپیر***

33. عشق ما را می كشد تا دوباره حیاتمان بخشد.

  ***ویلیام شکسپیر***

34. از تیز ترین چاقو هم اگر استفاده نشود، كند می گردد.

  ***ویلیام شکسپیر***

35. فصیح ترین زبان، عمل است.

  ***ویلیام شکسپیر***

36. نصایح دوستانه، پایان بخش اندوه ماست.

  ***ویلیام شکسپیر***

37. كوره را برای سوزاندن دشمنان خود آنقدر شعله ور نكن كه شعله اش خودت را بسوزاند.

  ***ویلیام شکسپیر***

38. داشتن فرزندانی ناسپاس بسیار بدتر از دندان تیز افعی است.

  ***ویلیام شکسپیر***

39. سر بر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را كه می داند.

  ***ویلیام شکسپیر***

40. كدامین كس عاشق گشته، لیك نه در نگاه نخست؟

 ***ویلیام شکسپیر***

41. در آن زمان كه به شدت احساس تنهایی می كنی، مطمئن باش كه یكی برای دیدنت لحظه شماری می كند.

  ***ویلیام شکسپیر***

42. هیچ چیز خوب یا بد نیست، بلكه شیوه اندیشیدن ما است كه آنها را نیك یا ناپسند جلوه گر می كند.

  ***ویلیام شکسپیر***

43. یقین است كه رفتار حكیمانه با وضع جاهلانه همچون بیماری از یك شخص به شخص دیگر سرایت می كند؛ پس لازم است كه مردمان مراقب انتخاب همنشینان خود باشند.

  ***ویلیام شکسپیر***

44. من وقت را تلف كرده ام و اینك وقت، مرا تلف می كند.

  ***ویلیام شکسپیر***

45. تا به حال هیچ فیلسوفی قدم به عرصه خاك نگذاشته كه بتواند دندان درد را تاب آورد.

  ***ویلیام شکسپیر***

46. عشق حقیقی هیچگاه یكنواخت و آرام پیش نمی رود.

  ***ویلیام شکسپیر***

47. آنان كه عشق خود را آشكار نكنند معشوق نخواهند بود.

  ***ویلیام شکسپیر***

48. كسی را كه دوست داری رهایش كن؛ اگر سوی تو بازگشت از آن توست و اگر بازنگشت، از ابتدا برای تو نبوده است.

  ***ویلیام شکسپیر***

49. وجود ما به منزله باغی است كه اراده ی ما باغبان آن است.

  ***ویلیام شکسپیر***

50. دوستانی كه داری و آنان را آزموده ای، با قلاب های پولادین به جان و دل خود پیوسته نگاه دار.

  ***ویلیام شکسپیر***

51. دوستی نعمت گرانبهایی است، خوشبختی را دو برابر می كند و بدبختی را كاهش می دهد.

  ***ویلیام شکسپیر***

52. یك بار دیگر، دوستان عزیز، یك بار دیگر برق آسا حمله كنید!

  ***ویلیام شکسپیر***

53. شكوه دنیوی همچون دایره ای است بر سطح آب كه لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می شود و سپس در نهایتِ بزرگی، هیچ می شود.

  ***ویلیام شکسپیر***

54. بر این باورم كه سرنوشت انسان را تنها محبت مشخص می كند و بس.

  ***ویلیام شکسپیر***

55. لبخند می تواند جراحت اخمی را بهبود بخشد.

  ***ویلیام شکسپیر***

56. به شخصی كه به هیچ كس اعتماد ندارد اطمینان نداشته باشید!

  ***ویلیام شکسپیر***

57. مرگ را فراخوان و فتنه ی خفته جنگ را بیدار كن.

  ***ویلیام شکسپیر***

58. داشتن دانش بهتر از داشتن ثروت است، اما نداشتن ثروت بدتر از نداشتن دانش است.

  ***ویلیام شکسپیر***

59. دیرگاهی كه مرگش فرارسید، ذره ذره از پیكرش ستاره بساز! آنگاه طاق نیلگون آسمان را چراغانی خواهد كرد تا جهان عاشق به شب تبدیل شود و هیچ انسانی به ستایش خورشید خودپرست ننشیند.

  ***ویلیام شکسپیر***

60. عشق و فروتنی، جامه ای برازنده ی مرشدی پرهیزگار باشد، نه سزاوار جاه طلبی مغرور.

  ***ویلیام شکسپیر***

61. من از خوشبختی های این جهان بهرمند گردیده ام زیرا در زندگی عاشق شده ام.

  ***ویلیام شکسپیر***

62. فقر در كوی هنرمندان و رنجبران راه ندارد و شادمانی در خانه ای است كه مهربانی در آنجا حكومت می كند.

  ***ویلیام شکسپیر***

63. فروتنی، نردبان بزرگی و بلندی است.

  ***ویلیام شکسپیر***

64. افرادی كه توانایی لبخند زدن و خندیدن دارند، موجوداتی برتر هستند.

  ***ویلیام شکسپیر***

65. عشق، بیشتر گونه ای عذاب است، اما بی بهره بودن از آن مرگ است.

  ***ویلیام شکسپیر***

66. سقوط ژرفتر، آن گونه كه رایج است، به خوشبختی بیشتر منتهی می شود.

  ***ویلیام شکسپیر***

67. صبر عبارت است از حفظ آرامش برای رسیدن به نتیجه.

  ***ویلیام شکسپیر***

68. هیچ چیز وجود ندارد، مگر اندیشه ای كه آن را می سازد.

  ***ویلیام شکسپیر***

69. زمانی كه گفتم تا آخر عمر مجرد می مانم نمی دانستم آنقدر عمر می كنم كه ازدواج كنم.

  ***ویلیام شکسپیر***

70. اشتباه را محكوم كن نه آنكه را اشتباه از او سر زده است.

صفحات اس ام اس خنده دار , عاشقانه و جدید - برترین ها - 3


تعداد صفحات : 3