مقالات و اصطلاحات ادبی و هنری - برترین ها

مقالات و اصطلاحات ادبی و هنری - برترین ها,آرایه های ادبی، توضیحات ادبی، معنی واژه، آموزش انواع شعر ، و...

قمپز در کردن

قمپز در کردن

قمپز در کردن

قمپز یا همان قپوز نام توپی جنگی است که سپاهیان ارتش عثمانی در جنگ های مختلف،به خصوص در جنگ هایی با ارتش ایران(حکومت صفوی) از آن بارها استفاده کردند.این توپ هیچ قدرتی برای تخریب نداشت چون که در آن از گلوله استفاده نمی شد و فقط از باروت و پارچه های کهنه که درون لوله های توپ قرار داده شده بودند تشکیل شده بود.هدف از شلیک این قمپزها،فقط ایجاد یک صدای مهیب بود،صدایی که هم سربازان و هم چهارپایان سپاه مقابل را به وحشت بیاندازد.

در جنگ های نخستین بین ایران و امپراتوری عثمانی،این توپ نقش ویژه ای در تضعیف روحیه ی سربازان ایرانی داشت،ولی بعد از اینکه ایرانیان متوجه شدند که این قمپز ها فقط صدایی مهیب و ترسناک را تولید می کنند و هیچ قدرت تخریبی ندارند،اثر خود را از دست داد.از این پس هرگاه این قمپزها شلیک می شد،سپاهیان می گفتند:نترسید!دشمن قمپز در کرده است!!!

منابع :vidah.rozblog.com