سخنان عبرت آموز دکتر علی شریعتی

سخنان عبرت آموز دکتر علی شریعتی,نویسنده، جامعه شناس، تاریخ شناس، پژوهشگر دینی و نظریه پرداز دکتر علی شریعتی1. دیروز همسایه ام از گرسنگی مرد ، در عزایش گوسفندها سربریدند.***سخنان دکتر علی شریعتی***2. از خداوند چیزی برایت میخواهم که ج

جملات و سخنان زیبای دکتر علی شریعتی

سخنان پند آموز دکتر علی شریعتی
نویسنده، جامعه شناس، تاریخ شناس، پژوهشگر دینی و نظریه پرداز دکتر علی شریعتی
1. دیروز همسایه ام از گرسنگی مرد ، در عزایش گوسفندها سربریدند.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

2. از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد!
***سخنان دکتر علی شریعتی***

3. در بیکرانه زندگی دو چیز افسونم کرد ، آبی آسمان که می بینم و میدانم نیست و خدایی که نمی بینم و میدانم که هست.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

4. روزگاریست که شیطان فریاد می زند: آدم پیدا کنید! سجده خواهم کرد.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

5. در دردها دوست را خبر نکردن ، خود نوعی عشق ورزیدن است!
***سخنان دکتر علی شریعتی***

6. گاهی گمان نمیکنی ولی میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود! گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست! گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود! گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست! گاهی تمام شهر گدای تو می شود!
***سخنان دکتر علی شریعتی***

7. ساعتها را بگذارید بخوابند! بیهوده زیستن را نیاز به شمردن نیست.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

8. مشکلات انسانهای بزرگ را متعالی می سازد و انسانهای کوچک را متلاشی.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

9. خدایا،به من توفیق تلاش در شکست،صبر در نومیدی،رفتن بی همراه،جهاد بی سلاح،کار بی پاداش،فداکاری در سکوت،دین بی دنیا،عظمت بی نام،خدمت بی نان،ایمان بی ریا،خوبی بی نمود،مناعت بی غرور،عشق بی هوس،تنهایی در انبوه جمعیت،و دوست داشتن بی آنکه دوست بداند،روزی کن.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

10. بغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدم هاست اگر بشکنه دیگه اعتراض نیست التماسه.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

11. زخمی بر پهلویم هست روزگار نمک می پاشد و من پیچ و تاب میخورم و همه گمان میکنند که من میرقصم.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

12. نامم را پدرم انتخاب کرد ، نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم! دیگر بس است ، راهم را خودم انتخاب می کنم.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

13. دلی که ازبی کسی تنها است،هرکس رامیتواندتحمل کند.!
***سخنان دکتر علی شریعتی***

14. به دکتر شریعتی گفتند استاد سیگار طول زندگی رو کوتاه میکنه ، دکتر در جواب گفتند من به عرض زندگی فکر میکنم.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

15. در دشمنی دورنگی نیست ، کاش دوستانم هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

16. خیلی اوقات آدم از آن دسته از چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

17. دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

18. چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

19. اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم . این زندگی من است.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

20. وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را بستند. وقتی خواستم ستایش کنم، گفتند خرافات است. وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است. وقتی خواستم گریستن، گفتند دروغ است. وقتی خواستم خندیدن، گفتند دیوانه است. دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

21. اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

22. به سه چیز تکیه نکن: غرور ، دروغ و عشق. آدم با غرور می تازد، با دروغ می بازد و با عشق می میرد.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

23. رقص اشکهایم را بر گونه هایم در اینه می نگرم و صدای عشق بازی باد را بر روی برگهای درخت حس می کنم و خدا را می خوانم.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

24. درد من حصار برکه نیست، درد من زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده!
***سخنان دکتر علی شریعتی***

25. عمری گداختن از غم نبودن کسی که، تا بود، از غم نبودن تو می گداخت.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

26. کسی که خواب باشد را اگر صدا کنیم بیدار میشود اما هستند کسانی که خود را به خواب زده اند و با هیچ صدایی بیدار نمیشوند.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

27. من به اندازه ی یک ابر دلم می گیرد،وقتی از پنجره بر پوچی افکار جهان می نگرم.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

28. صحیفه، کتاب جهاد در تنهایی است.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

29. خداوندا! به هر آنکس که دوست میداری،بیاموز که عشق از زندگی کردن برتر است و به هر آنکس که بیشتر دوست میداری، بچشان که دوست داشتن ازعشق والاتراست.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

30. مادرم می گفت که عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شب اما حالا هزار شب است که پشیمانم که چرا یک شب عاشقی نکردم.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

31. اگر تنها ترین تنهایان شوم باز هم خدا هست او جانشین تمام نداشتنهای من است.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

32. وارد کردن علم و صنعت ، در اجتماع بی ایمان و بدون ایدوئولوژی مشخص ، همچون فرو کردن درخت های بزرگ و میوه دار است در زمین نامساعد در فصل نا مناسب.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

33. شرافت مرد هم چون بکارت یک دختر است اگر یکبار لکه دار شد دیگر جبران پذیر نیست.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

34. مذهب،اگر پیش از مرگ به کار نیاید،پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

35. من به باکره بودن قلب برخی فاحشه ها و فاحشه بودن ذهن برخی باکره ها ایمان دارم.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

36. آنکه معترض نیست، منتظر نیست و معترض، منتظر نیست.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

37. خدایا !مرا هرگز مراد بیشعور ها و محبوب نمک های میوه مگردان.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

38. خدایا ! بر اراده، دانش ، عصیان ، بی نیازی ، حیرت ، لطافت روح ، شهامت و تنها ئی ام بیفزای.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

39. گاه در صبر و سکوت بر سر درد ، قدرتی است که در بیتابی فریاد نیست.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

40. خدایا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهی می کشاند مرا با «نداشتن » و «نخواستن » روئین تن کن.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

41. ای که جامه ی ابراهیم بر تن کرده ای ، اینها تو را به اسماعیل پرستی می کشانند تا خود بر تو چیره باشند ، سرت را به بند آرند ، جیبت را خالی کنند و عقلت را فلج سازند و به سیاهی کشانند!
***سخنان دکتر علی شریعتی***

42. در کشور من مردم با نفرت بیشتری به صحنه اعدام دو عاشق نگاه میکنند تا صحنه اعدام! زیستن با این مردمان دردناک است.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

43. انسان اگر انسان دیگری را بکشد، آدم می ماند، هر چند قاتل!؛ لیکن آدمی که در مقابل آدمی دیگر خم می شود، یا چاپلوسی می کند، دیگر آدم نیست.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

44. کسی آینده دارد که فردایش با امروزش متفاوت است.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

45. در تشیع علوی، دوره‌ی غیبت است که دوره‌ی دمکراسی است و برخلاف نظام نبوت و امامت، که از بالا تعیین می‌شود، رهبری جامعه در عصر غیبت، بر اصل تحقیق و تشخیص و انتخاب و اجماع مردم مبتنی است و قدرت حاکمیت از متن مردم سرچشمه می‌گیرد.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

46. سرنوشت تو متنی است که اگر ندانی دست های نویسندگان، اگر بدانی ، خود می توانی نوشت.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

47. جهان را ما ، نه آنچنانکه واقعا هست می بینیم ، جهان را ما آنچنانکه ما واقعا هستیم ، می بینیم.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

48. «بشر» یک بودن است و «انسان» یک شدن.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

49. مسئولیت زاده توانایی نیست ، زاده آگاهی و زاده انسان بودن است.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

50. پیروزی یکروزه به دست نمی آید ، اما اگر خود را پیروز بشماری ، یکباره از دست میرود.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

51. انسان به میزانی که می اندیشد ، انسان است، به میزانی که می آفریند انسان است نه به میزانی که آفریده های دیگران را نشخوار می کند.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

52. انتظار آمادگی است نه وادادگی.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

53. خدایا! عقیده مرا از دست عقده ام مصون بدار.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

54. آنگاه که کمیت عقل می لنگند، نیایش بلند ترین قله تعبیر را در پرواز عشق در شب ظلمانی عقل پیدا می کند.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

55. اسلام علی بر این سه پایه استوار است : مکتب، وحدت ، عدالت.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

56. توده مردم به یک آگاهی نیاز دارند و روشنفکر به ایمان.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

57. چه فاجعه ای است که باطل به دستی عقل را شمشیر می گیرد و به دستی شرع را سپر.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

58. تقلید نه تنها با تعقل سازگار نیست ، بلکه اساسا کار عقل این است که هرگاه نمی داند ، از آنکه می داند تقلید می کند و لازمه ی عقل این است که در این جا خود را نفی نماید و عقل آگاه را جانشین خود کند.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

59. لازمه ی توحید خداوند ، توحید عالم است و لازمه ی توحید عالم توحید انسان است.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

60. وقتی عشق فرمان می دهد ، محال سر تسلیم فرو می آورد.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

61. جهل، نفع و ترس عوامل انحراف بشری.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

62. از تنهایی به میان مردم می گریزم و از مردم به تنهایی پناه برم.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

63. آنان که « عشق » را در زندگی «خلق » جانشین « نان » می کنند، فریبکارانند، که نام فریبشان را « زهد» گذاشته اند.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

64. فلسفه زندگی انسان امروز در این جمله خلاصه می شود : فدا کردن آسایش زندگی برای ساختن وسایل آسایش زندگی.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

65. شهید انسانی است که در عصر نتوانستن و غلبه نیافتن ، با مرگ خویش بر دشمن پیروز می شود و اگر دشمنش را نمی کشد رسوا می کند.
***سخنان دکتر علی شریعتی***

66. آگاهی اگر چه به رنج ، ناکامی و بدبختی منجر شود ، طلیعه راه و طلیعه روشنایی ، طلیعه نجات بشریت است ،… از جهلی که خوشبختی ، آرامش ، یقین و قاطعیت میآورد ، هیچ چیز ساخته نیست.
***سخنان دکتر علی شریعتی***