فال انبیا - حضرت اسحاق (ع)

فال انبیا - حضرت اسحاق (ع),حضرت اسحاق (ع) ای صاحب فال ،و ای نكو اقبال ،بدان كه با این حال، كسی را دوست می داری كه بروز ابراز نداری و در آتش عشق جانگداز او می سوزی و می سازی ،اما او به تو

فال انبیا - حضرت اسحاق (ع)

فال یکی از کارهای سرگرم کننده ای است که اغلب افراد اوقات فراغت خود را به آن می پیردازند.

فال انبیا

حضرت اسحاق (ع)

ای صاحب فال ،و ای نكو اقبال ،بدان كه با این حال، كسی را دوست می داری كه بروز ابراز نداری و در آتش عشق جانگداز او می سوزی و می سازی ،اما او به تو التفاتی ندارد ولی بدان كه این عشق جانسوز ،برای تو موهبتی است بزرگ كه از طرف خداوند در قلبت بودیعه گذاشته شده است كه بوسیله آن به آنچنان شهرتی برسی كه در دنیا بلند آوازه گردی و از بركت آن شهرت اقتدار پیدا كنی ، انشاءالله


سوره مباركه حمد را خوانده و آنچه را  مایلید قصد و نیت کنید و اشاره اي فرمائيد.

فال انبیا